1398/2/27
کسب مقام اول چهارمین دوره جشنواره ابن سینا در رشته نجوم و فیزیک توسط آرشا نیکسا
افتخارآفرینی دیگری از دانش آموزان دبیرستان مفید با کسب مقام اول چهارمین دوره جشنواره ابن سینا در رشته نجوم و فیزیک توسط آرشا نیکسا دانش آموز پایه دهم
1398/2/16
حضور موفق دانش آموزان پژوهش گر رشته نانو دبیرستان مفید در کنفرانس بین المللی فناوریهای جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
مقاله آقایان متین اسماعیل زاده و امیدفرخ زاد با عنوان "ساخت پوشش خود ترمیم شونده برای افزایش مقاومت لوله های نفت در برابر خوردگی" پس از ارائه در کنفرانس بین المللی فناوریهای جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در پایگاه ISC به ثبت رسید
1398/2/16
حضور موفق دانش آموزان پژوهش گر رشته نانو دبیرستان مفید در دوازدهمین دوره کنگره سرامیک ایران
مقاله ای که دانش آموزان دبیرستان مفید در دوازدهمین دوره کنگره سرامیک ایران ارائه نمودند در در پایگاه ISC به ثبت رسید
1398/2/10
پذیرفته شدن مقاله دانش آموزان دبیرستان مفید در کنفرانس بین المللی فناوریهای جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
مقاله آقایان متین اسماعیل زاده و امیدفرخ زاد (پایه یازدهم) با عنوان "ساخت پوشش خود ترمیم شونده برای افزایش مقاومت لوله های نفت در برابر خوردگی" در کنفرانس بین المللی فناوریهای جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پذیرفته شده است.
1398/2/10
کسب رتبه های برتر رشته هوافضای چهارمین دوره مسابقات دانش آموزی پرومک کاپ دانشگاه تهران
سه گروه از دانش آموزان پایه دهم دبیرستان مفید موفق به کسب رتبه های برتر رشته هوافضای چهارمین دوره مسابقات دانش آموزی پرومک کاپ دانشگاه تهران در رشته های راکت آبی و گلایدر شدند
1398/2/9
کسب مدال نقره در جشنواره کفا (کاپ فیزیک ایران)
دانش آموزان پایه دهم دبیرستان مفید موفق به کسب مدال نقره در جشنواره کفا (کاپ فیزیک ایران) شدند
1398/2/8
کسب رتبه سوم در گرایش انرژی های تجدید پذیر در جشنواره پژوهشی سینا
دانش آموزان پایه دهم دبیرستان مفید با ارائه موضوع «لباسشویی قابل حمل» موفق به کسب رتبه سوم در گرایش انرژی های تجدید پذیر در جشنواره پژوهشی سینا شدند
1398/2/8
کسب رتبه برتر مسابقه دانش آموزی نور (جایزه المصطفی) توسط دانش آموزان دبیرستان مفید
دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان مفید در موضوع آونگ لیساژو موفق به کسب رتبه برتر مسابقه دانش آموزی نور (جایزه المصطفی) شدند
آرشيو اخبار و اطلاعيه ها