1397/9/11
برنامه هفتگی سال تحصیلی ٩٨-١٣٩٧ دبیرستان مفید - جابجایی ١
قابل توجه دانش آموزان
1397/7/25
بازدید دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان مفید از نمایشگاه نانو
پژوهشگران حوزه نانو در پایه های دهم و یازدهم از نمایشگاه نانو بازدید کردند
1397/7/8
اولین جلسه اولیای دانش آموزان پایه یازدهم
روز چهارشنبه ١١ مهر ٩٧ از ساعت ١٦:٣٠ الی ١٨:٣٠
1397/7/2
برنامه روز سوم مهر سال تحصیلی ٩٨-١٣٩٧
قابل توجه دانش آموزان و اولیا گرامی
1397/6/31
برنامه روز اول مهر سال تحصیلی ٩٨-١٣٩٧
قابل توجه دانش آموزان و اولیا گرامی
1397/5/20
راهیابی دانش آموزان دبیرستان مفید به مرحله نهایی نهمین جشنواره ملی دانش آموزی نانو
آقایان متین اسماعیل زاده و امید فرخ زاد از دبیرستان مفید در مرحله دوم نهمین جشنواره ملی دانش آموزی نانو برگزیده شدند
1397/4/11
پایگاه تابستانی پایه دهم
قابل توجه دانش آموزان پایه دهم دوره ٤١
1397/2/12
اردوی تفریحی کمالشهر دانش آموزان پایه دهم
این اردو در روز هشتم اردیبهشت برگزار گردید
آرشيو اخبار و اطلاعيه ها