مسئول گروه
مهدی اعتصامی فرد
مسئول المپیاد
افتخارات
افتخار آفرینی دانش آموزان دبيرستان مفيد در ششمین المپیاد نانو
کسب مدال طلا توسط ابوالفضل زارع، مدال برنز توسط سیدمحمدامین هاشمی و ديپلم افتخار توسط امیرحسین جعفری
پذيرفته شدگان مرحله اول المپیاد
موفقيت دانش آموزان دبيرستان مفيد در مرحله اول المپياد
کسب مدال نقره المپیاد جهانی نجوم توسط آقای محمدهادی ستوده
آقای محمدهادی ستوده موفق شدند در نوزدهمین المپیاد جهانی نجوم (IAO) که در بیشکک قرقيزقستان برگزار گردید مدال نقره را کسب نمايند.
کسب مدال طلای المپیاد نجوم و اخترفيزيک توسط آقای محمدهادی ستوده
آقای محمدهادی ستوده دانش آموز دبيرستان مفيد موفق به کسب مدال طلای المپياد نجوم و اخترفيزيک در سال ٩٣ شدند.
کسب مدال طلا و برنز المپياد ادبی توسط آقايان جاهدی و حراست
آقايان مهدی جاهدی و محمد حراست موفق به کسب مدال طلا و برنز المپياد ادبی گرديدند