اخبار جشنواره
نتایج داوری پانزدهمین دوره جشنواره شیخ بهایی
اسامی نفرات برتر پانزدهمین دوره جشنواره شیخ بهایی بر اساس نتایج داوری جشنواره
گزارش برنامه دوربین ۷ شبکه آموزش صدا و سیما از پانزدهمین جشنواره شیخ بهایی دبیرستان مفید
گزارش جشنواره شیخ بهایی پخش شده در روز پنجشنبه ۷ شهریور ۹۸ در شبکه آموزش سیما برنامه دوربین ۷
فیلم گزارش آقای دهاقین از پانزدهمین جشنواره شیخ بهایی دبیرستان مفید - بخش سوم
بخش سوم گزارش تصویری تهیه شده از پانزدهمین جشنواره شیخ بهایی دبیرستان مفید
گزارش تصویری مسابقات علمی - مهارتی پانزدهمین جشنواره شیخ بهایی دبیرستان مفید
تصاویری از برگزاری مسابقات علمی - مهارتی پانزدهمین جشنواره شيخ بهایی دبیرستان مفید
گزارش تصویری جلسات داوری پانزدهمین جشنواره شیخ بهایی دبیرستان مفید
تصاویری از جلسات داوری پروژه های پژوهش دانش آموزان در پانزدهمین دوره جشنواره شیخ بهایی دبیرستان مفید
گزارش تصویری دومین روز جشنواره شیخ بهایی دبیرستان مفید
تصاویری از حضور اوليای گرامی و دانش آموزان در روز دوم از پانزدهمين دوره جشنواره شيخ بهايی دبیرستان مفید و توضيحات دانش آموزان
فیلم گزارش آقای دهاقین از پانزدهمین جشنواره شیخ بهایی دبیرستان مفید - بخش دوم
بخش دوم گزارش تصویری تهیه شده از پانزدهمین جشنواره شیخ بهایی دبیرستان مفید
گزارش تصویری اولین روز جشنواره شیخ بهایی دبیرستان مفید
تصاویری از حضور اوليای گرامی و دانش آموزان در پانزدهمين دوره جشنواره شيخ بهايی دبیرستان مفید و توضيحات دانش آموزان
فیلم گزارش آقای دهاقین از پانزدهمین جشنواره شیخ بهایی دبیرستان مفید - بخش اول
بخش اول گزارش آقای دهاقین از پانزدهمین جشنواره شیخ بهایی دبیرستان مفید
گزارش تصویری آماده سازی جشنواره شیخ بهایی
تصاویری از دانش آموزان در حال آماده سازی محل پانزدهمین جشنواره شیخ بهایی دبیرستان مفید