فضاها و امکانات
• 4 كلاس (3 کلاس ریاضی، یک کلاس تجربی) در هر پايه، جمعاً 12 كلاس درس مجهز به امكانات صوتی و تصويری
• با جمعيت حدود 360 نفر
• كارگاه های مجهز الكترونيك، هنر و هوافضا
• كتابخانه و سالن مطالعه
• كتابخانه و سالن مطالعه تخصصی سال چهارم
• سمعی و بصری مجهز
• مركز رايانه مجهز به 20 دستگاه رايانه متصل به اينتر نت پر سرعت