آزمون ورودی
اصلاحیه برنامه پیش ثبت نام و آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان مفید منطقه ٢ - سال تحصيلی ٩٧-١٣٩٦

پیش ثبت نام آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان مفید منطقه ٢، از روز هفتم اسفند ماه بر روی پورتال مجتمع آموزشی مفید به آدرس www.mecp.ir ، انجام خواهد پذیرفت.

زمان پيش ثبت نام: از روز شنبه 7 اسفند 1395
زمان برگزاری آزمون ورودی: بعدازظهر روز پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 از ساعت 15 الی 18