مسابقات برون مدرسه ای
راهيابی امیرحسین زارعی به مرحله کشوری هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
آقای امیرحسین زارعی دانش آموز دبیرستان مفید موفق به راهیابی به مرحله کشوری هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی در رشته کامپیوتر شدند
کسب رتبه برتر توسط دانش آموزان دبیرستان مفید در هفتمین جشنواره کشوری نانو
کسب رتبه برتر در هفتمین جشنواره کشوری نانو توسط آقايان فداکار، نائینی، رزاقی و امینی
کسب رتبه اول در «مسابقه نور ابن هیثم» در بين ٤۱٨۵ کلیپ توسط دانش آموزان پايه سوم
آقایان امیرحسین عبادی، حامد علی محمدزاده و محمدحسین احمدی در مسابقه نور ابن هیثم با موضوع ساخت فیلم علمی یک دقیقه ای مرتبط با نور موفق به کسب رتبه اول شدند
ارائه مقاله علمی دانش آموزان دبيرستان مفيد در کنفرانس 2nd world congress and expo and nanotechnology and materials science امارات
آقايان ابوالفضل زارع و حميدرضا فداکار در اين کنفرانس شرکت نموده و مقاله پژوهشی خود را ارائه نمودند
ارائه دانش آموزان دبيرستان مفيد در کنفرانس smart materials and surfaces کره جنوبی
آقايان محمدحسین صرفی و محمد قدیمی و استاد محترم ایشان جناب آقای آرش بابایی در کنفرانس smart materials and surfaces کره جنوبی شرکت کردند
المپياد
افتخارآفرینی در المپیاد کشوری شیمی و زيست
کسب مدال نقره المپیاد شیمی و مدال برنز المپیاد زیست
افتخارآفرینی در المپیاد کشوری نانو
کسب مدال برنز المپیاد کشوری نانو توسط آقای سید محمدامین هاشمی
افتخار آفرینی دانش آموزان دبيرستان مفيد در ششمین المپیاد نانو
کسب مدال طلا توسط ابوالفضل زارع، مدال برنز توسط سیدمحمدامین هاشمی و ديپلم افتخار توسط امیرحسین جعفری