برنامه كلاس های پژوهشی
ردیف نام درس نام دبیر
1 رباتیک آقایان صرفی، علیمحمدزاده و طیب زاده
2 مکانیک آقای علی مسعودی
3 فیزیک کاربردی آقای حمید محمدپناهی ها
4 هوافضا آقای صادقی آزاد
5 انرژی‌های تجدیدپذیر آقای هادی موسی خانی
6 علوم اسلامی آقای سید حسن غفوری
7 علوم اجتماعی آقای ضیاء عابدینی
8 ریاضی آقای محمدحسین گل محمدیان
9 بیوتکنولوژی آقای گل افشان
10 زیست شناسی آقای سپند حیدری
11 نجوم آقای محمودی
12 IYPT آقای سیدحسین فاطمی
13 کامپیوتر آقای سيد محمدمهدی رستگار
14 نانو آقایان علیرضا شوکتی و ابوالفضل زارع