نمايش اطلاعات
مصطفی حقگوی لسان
معلم راهنمای پايه دهم، دبیر تربیت بدنی پایه دهم

پست الكترونيكی : m.haghgoo@mecp.ir

سابقه فعالیت در مجموعه مفید : ٥ سال

گذراندن دوره های آموزشی :
دوره مربیگری اردوهای دانش آموزی
دوره های تربیت معلم
دوره های مربیگری جودو (دان ٢)
دوره های مربیگری فوتسال
دوره های مربیگری آمادگی جسمانی
دوره آموزشی طراحی برنامه ریزی درسی

سوابق تدریس :
دبیر تربیت بدنی دبیرستان شهدای انقلاب- منطقه ٧
دبیر تربیت بدنی مدرسه راهنمایی تلاش – منطقه ٢
دبیر تربیت بدنی مدرسه راهنمایی مفید – منطقه ٢
دبیر تربیت بدنی دبیرستان قلم – منطقه ٥
دبیر تربیت بدنی دبیرستان ثامن الحج (ع) – منطقه ١٢
دبیر تربیت بدنی مدرسه راهنمایی و دبیرستان مکتب الجواد (ع) – منطقه ٢
دبیر تربیت بدنی دبیرستان مفید – منطقه ٢

سوابق کاری :
مربی جودو باشگاه شهدا
معاونت تربیتی راهنمایی تلاش – منطقه ٢
کارشناس تربیت بدنی سازمان تبلیغات اسلامی
مربی اردوهای نخبگان کشوری سازمان تبلیغات اسلامی
معاون تربیت بدنی حوزه قدر ناحیه سلمان
معلم راهنمای دبیرستان مفید – منطقه ٢