نمايش اطلاعات
سيد رضا ميرقاسمي
دبیر تعلیمات دینی پایه دهم

متولد : 1350

سوابق تحصيلی و حرفه ای :
كارشناسی ارشد مديريت آموزشی (از دانشگاه علامه طباطبايی)
دانش آموخته ی دوره ی مربیگری تئوری انتخاب
مدرس دوره تندخوانی

سابقه فعاليت در مجتمع آموزشی مفيد : 29 سال

سابقه فعاليت آموزشی : 29 سال

سوابق كاری (از ابتدا تا به حال) :
مسئول مسابقات قرآن در مدرسه راهنمايی و دبيرستان مفيد
معاونت پرورشی در مدرسه راهنمايی مفيد
معلم راهنمایی پايه اول تا سوم راهنمايی در مدرسه راهنمايی مفيد
معلم راهنمایی پايه اول تا سوم دبيرستان در دبيرستان مفيد
مديریت داخلی و سرپرستی دبيرستان مفيد
مدیر مدرسه ی متوسطه یک مفید (منطقه 2) از سال 1391

سوابق تدریس (از ابتدا تا به حال) :
الف) متوسطه اول (راهنمایی)
1- دینی اول و دوم راهنمایی (نظام قدیم)
2- قرآن اول ، دوم و سوم راهنمایی (نظام قدیم)
3- مطالعات اجتماعی دوم و سوم راهنمایی (نظام قدیم)
4- تاریخ و جغرافی راهنمایی (نظام قدیم)
5- علوم (فیزیک) دوم و سوم راهنمایی (نظام قدیم)
6- انشا سوم راهنمایی (نظام قدیم)
7- پیام آسمانی سال هفتم

ب) متوسطه دوم (دبیرستان)
1- برنامه نویسی رایانه (نظام قدیم)
2- دین و زندگی سال اول و دوم دبیرستان (نظام قدیم)
3- آمار و مدلسازی سال دوم دبیرستان (نظام قدیم)
4- آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان (نظام قدیم)
5- فیزیک سال اول دبیرستان (نظام قدیم)
6- دین و زندگی سال دهم

مطالعات مورد علاقه :
تئوری انتخاب و سازمان يادگيرنده

پروژه های پژوهشی انجام شده :
بررسی میزان انطباق مدارس مجتمع مفید با سازمان يادگيرنده (پایان نامه کارشناسی ارشد)
تكاليف درسی دانش آموزان (چرایی و چگونگی)
بررسی تجارب آموزش و پرورش آزادگان