نمايش اطلاعات
آرش بابایی
معلم راهنمای پایه دهم، دبير پژوهش نانو و شيمی، دبير شيمی پايه دهم

مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد شیمی آلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

گواهینامه ها :
1. دوره پیشرفته نانو تکنولوژی از گروه مشترک ستاد نانو و دانشگاه صنعتی شریف
2. دوره طرح درس نویسی با توجه به هوش های چندگانه در مدرسه مفید
3. دوره کلاس معکوس در مدرسه مفید
4. دوره برگزاری کلاس مشارکتی در مدرسه مفید

مهارت ها و توانایی ها :
1. مهارت کار با دستگاه STM
2. آشنایی با کلیه کارهای عمومی آزمایشگاهی
3. آشنایی با نرم افزار Hyper Chem ، Gaussian
4. تسلط به مجموعه آفیس : Power point ، Word ، Excel

سوابق کاری و علمی
1. دبیر شیمی پایه اول، دوم و پایه دهم مدرسه مفید 1 از سال 1392 تا کنون
2. دبیر پژوهش و المپیاد نانو مدرسه مفید 1 از سال 1389 تا کنون
3. مسئول گروه شیمی مدرسه مفید 1 از سال 1393 تا کنون
4. مسئول پژوهش مدرسه مفید 1 از سال 1394 تا 1395
5. دبیر پژوهش شیمی دبیرستان انرژی اتمی در سال تحصیلی 95-96
6. دبیر پژوهش و المپیاد شیمی و نانو دبیرستان امام صادق (ع) منطقه 2 از سال 1394 تا کنون
7. دبیر شیمی پایه دهم دبیرستان امام صادق (ع) منطقه2 در سال تحصیلی 95-96
8. دبیر شیمی دبیرستان امام صادق (ع) منطقه2 (دبیر برگزیده سال 93) در سال 1393
9. چاپ مقاله ای با عنوان "پژوهش همگانی و پژوهش نخبگانی" در مجله رشد معلم در سال 1394
10. دبیر پژوهش شیمی دبیرستان فرزانگان 3 در سال 1394
11. دبیر پژوهش شیمی دبیرستان سماء در سال 1394
12. دبیر پژوهش شیمی و نانو در مدرسه مفید 2از سال 1392 تا 1393
13. دبیر شیمی دبیرستان امام جعفر صادق (ع) منطقه 9 در سال 1392
14. دبیر پژوهش نانو مدرسه صاحب کوثر منطقه 1 در سال 1393
15. داور خوارزمی منطقه 6 در 17 امین جشنواره خوارزمی در سال 1394
16. پژوهشگاه مواد و انرژی در سال 1386
17. ...

برخی از افتخارات دانش آموزانی که افتخار تدریس به آنها را داشتم :
1. استاد راهنمای ارائه دانش آموزان در کنفرانس (دانشگاهی) بین المللی : Smart materials and surfaces کره جنوبی، سال 1395
2. استاد راهنمای ارائه مقاله علمی دانش آموزان در کنفرانس (دانشگاهی) بین المللی :
2nd world congress and expo and nanotechnology and materials science امارات، سال 1395
3. استاد راهنمای چاپ مقاله دانش آموزی در ژورنال بین المللی “STEM fellowship”
با عنوان “H2S gas sensor based on SnO2 and CuO and nanoparticles” سال 1394
4. ثبت اختراع با عنوان نانو جمع کننده نفت سال 1391
5. طلای یک المپباد نانو دوره چهارم 1392
6. نقره ، برنز و دیپلم افتخار المپیاد نانو دوره پنجم 1393
7. طلا ، برنز و دیپلم افتخار المپیاد نانو دوره ششم 1394
8. دو برنز المپیاد نانودوره هفتم 1395
9. معلم پایه رتبه های دو رقمی و3 رقمی کنکور
10. راهیابی 3 طرح در مرحله کشوری جشنواره خوارزمی (کسب رتبه چهارم و ششم در جشنواره خوارزمی)1392
11. مقام اول و چندین رتبه برتر در جشنواره بین المللی نانو 1394
12. مقام دوم و چندین رتبه برتر در جشنواره بین المللی نانو 1393
13. مقام دوم و چندین رتبه برتر در جشنواره بین المللی نانو 1392
14. کسب 3 پروژه برتر در هفتمین جشنواره کشوری نانو (مازندران) 1395
15. پروژه برتر در پنجمین جشنواره کشوری نانو (مازندران) 1394
16. چندین دوره مقام اول و رتبه های برتر پروژه های نانو در جشنواره شیخ بهایی مدرسه مفید
17. چندین مقام منطقه ای و استانی جشنواره خوارزمی
18. مقام دوم و سوم مسابقات شیمی و نانو ناد کاپ شریف 1392
19. ...