نمايش اطلاعات
حميدرضا حاجی اسماعيلی
مدير دروس – همکار آموزشی

پست الكترونيكی : hr.esmaili@mecp.ir

رشته تحصیلی : مهندسی مواد – متالورژی صنعتی

سوابق آموزشی :
١- مسئول آزمایشگاه های فیزیک ، شیمی و زیست شناسی- دبیرستان مفید - سالهای ٩٠ الی ٩٣
٢- پشتیبان آموزشی (المپیاد ، پژوهش و ..) - دبیرستان مفید - سال ٩٣ الی ٩٤
٣- مدیر دروس - دبیرستان مفید - سال ٩٤ تاکنون