نمايش اطلاعات
علی شهروی
مسئول پایه دهم، دبير جبر پايه دهم

سابقه فعاليت آموزشی: 11 سال

سوابق تحصيلی: (شامل مدارک ، مقاطع و محل های تحصيل)
کارشناسی مهندسی برق – مخابرات
کارشناسی ارشد روان شناسی تربيتی
دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

سوابق تدريس: (شامل دروس تدريس شده و مدت آن)
11 سال سابقه کار
معلم راهنما و دبير (قرآن، رياضي، هندسه و آمار و مدلسازي) دبيرستان خواجه نصيرالدين طوسی
دبير رياضی دبيرستان امام صادق (ع)
دبير آزمايشگاه اندازه گيری الکتريکی هنرستان (برق) خواجه نصيرالدين طوسي)
دبير قرآن مدرسه راهنمايی خواجه نصيرالدين طوسی و دکتر هشترودی
تدریس هندسه دوم و سوم در دبیرستان المهدی (عج)
تدریس ریاضیات گسسته و جبرواحتمال دبیرستان پیام امام (ره)
تدریس ریاضات سال اول و دوم دبیرستان مفید
مشاور روانشناس پیش دانشگاهی دبیرستان مفید
تالیف کتاب ریاضیات دهم انتشارات خوشخوان