نمايش اطلاعات
امیرحسین شعاعی مداح
مشاور پایه یازدهم، دبیر شیمی پایه یازدهم

اطلاعات فردی:
فارغ التحصیل دوره 31 از دبیرستان مفید 1

سوابق تحصیلی:
مقطع رشته گرایش دانشگاه
لیسانس مهندسی شیمی مهندسی شیمی صنعتی شریف
ارشد مهندسی شیمی پدیده‌های انتقال و فرایندهای جداسازی صنعتی شریف

سوابق کاری و پروژه‌ها:
• اجرایی همایش محیط زیست و ایمنی (HSE) دانشگاه صنعتی شریف
• دبیر همایش زیست پالایی دانشگاه صنعتی شریف
• مسئول برگزاری مسابقات SC3 دانشگاه صنعتی شریف
• انجام پژوهش و بازنگری روی تجهیزات MFC (mass flow controller)
• بازنگری روی تئوری‌های شیمیایی مواد (chemical theory)
• پروژه کارشناسی: طراحی راکتور کاتالیستی آلکیلاسیون بنزن جهت کاهش بنزن موجود در بنزین
• پروژه کارشناسی ارشد: تغلیظ اکسیژن هوا به روش‌های غشائی و تاثیر آن بر پارامترهای عملکردی موتورهای دیزل

سابقه تدریس:
• کمک استاد دروس انتقال حرارت، انتقال جرم، استاتیک و مقاومت مصالح.
• تدریس و برگزاری دوره‌های آموزش نرم افزار Matlab در دانشگاه صنعتی شریف
• سابقه تدریس و آموزش والیبال در آموزشگاه ها (رده سنی نوجوانان)
• معلم راهنمای پایه یازدهم در دبیرستان مفید
• تدریس درس شیمی 2 در دبیرستان مفید