نمايش اطلاعات
البرز جالینوس نیا
دبیر زبان انگلیسی پایه دهم

سوابق تحصیلی :
1- کارشناسی : دبیری زبان انگلیسی – دانشگاه تربیت معلم – سال 72
2- کارشناسی ارشد : آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه آزاد – سال 94

پایان نامه :
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر بازخورد مستقیم و غیر مستقیم بر روی فراگیری تلفظ واژگان انگلیسی

کتاب های تألیفی چاپ شده :
1- زبان انگلیسی (1)
ناشر : تهران – پیک نخبگان – چاپ اول : سال 1393
2- زبان انگلیسی (2)
ناشر : تهران – پیک نخبگان – چاپ اول : سال 1390 – چاپ دوم : سال 1391 – چاپ سوم : سال 1392 – چاپ چهارم : سال 1393
3 - زبان انگلیسی جامع (کنکور)
ناشر : تهران – پیک نخبگان – چاپ اول : سال 1394
4- 10 دوره سؤالات امتحانی زبان انگلیسی (1)
ناشر : انشارات کیا سال چاپ: 1388
5- کتاب کمک آموزشی vision 1 با عنوان " V-Test " پایه دهم
ناشر: پیک نخبگان – چاپ اول : 1397
6- کتاب کمک آموزشی vision 2 با عنوان " V-Test " پایه یازدهم
ناشر : پیک نخبگان – چاپ اول : 1397
7- انگلیسی جامع کنکور (مرور متوسطه اول و پایه های 10 – 11 – 12)

کتاب های ویراستاری چاپ شده :
1- زبان انگلیسی جامع کنکور
ناشر : تهران – مهر و ما نو – سال چاپ : 1393 و 1394
2- زبان انگلیسی (3)
ناشر : تهران – پیک نخبگان – چاپ : سال 1393

برگزاری کارگاه های آموزشی :
آموزش روش های نوین تدریس "مهارت خواندن" – ویژه دبیران درس زبان انگلیسی – مناطق مختلف شهرستان های تهران

سوابق آموزشی :
1- دبیر زبان انگلیسی
از سال 1372 تا کنون در مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی به تدریس زبان انگلیسی مشغول بوده ام. در طول این دوره در مدارسی دولتی و نمونه دولتی منطقه 17 تهران انجام وظیفه کرده ام.
2- دبیر زبان انگلیسی و دبیر اخلاق
محل تدریس : TIS (Tehran International School) مدرسه بین الملل در تهران
در مدرسه بین الملل به عنوان معلم زبان و اخلاق برای دانش آموزان انگلیسی زبان و مدرس مکالمه زبان انگلیسی به دانش آموزان خارجی غیر انگلیسی زبان به مدت 4 سال از سال 1384 تا سال 1388 مشغول به کار بوده ام.
3- معلم سر گروه و دبیر زبان انگلیسی
محل تدریس : TAS (Tehran Adaptive School) مدرسه تطبیقی تهران
در این مدرسه در کلیه مقاطع از راهنمایی تا پیش دانشگاهی به دانش آموزان غیر فارسی زبان که تصمیم به ادامه تحصیل در سیستم آموزشی ایران داشتند کتاب درسی زبان انگلیسی را به مدت 3 سال از 1385 تا 1388 تدریس کرده ام.
4- دبیر زبان انگلیسی در مجتمع آموزشی امام صادق (ع) به مدت 5 سال از 1382 تا 1388
5- دبیر زبان انگلیسی در مجتمع آموزشی مصباح به مدت 4 سال از سال 1385 تا سال 1388
6- دبیر زبان انگلیسی در مجتمع آموزشی مفید (1 - 2 – 3 ) از سال 1387 تا کنون
7- دبیر زبان انگلیسی در پیش دانشگاهی دخترانه صالحین منطقه 3 به مدت دو سال
8- دبیر زبان انگلیسی در پیش دانشگاهی دخترانه آفرین منطقه 3 به مدت یک سال

عناوین و افتخارات :
1- در دو مدرسه متفاوت در سال های 1387 و 1389 مفتخر به عنوان دبیر نمونه در سطح مدرسه شده ام.
2- در جشنواره الگوهای تدریس برتر در سطح منطقه در سال تحصیلی 94 - 93 موفق به کسب رتبه دوم شدم.

سوابق اجرایی :
در سالهای تحصیلی 1373 - 1372 و 1375 - 1374 به عنوان معاون نیز در دبیرستان آزادگان مشغول به انجام وظیفه بودم.