نمايش اطلاعات
فلاحیان
دبیر ادبیات و زبان فارسی پایه دهم

مدرک : لیسانس ادبیات
۲۷ سال سابقه تدریس و دبیر رسمی آموزش و پرورش
۱۶ سال دبیر ادبیات راهنمایی و دبیرستان مفید و معلم راهنما
تدریس در دبیرستان احمدیه، قلم ، میزان،و غیره
تالیف : طراحی کلیه سوالات آزمون یار در دوره راهنمایی