نمايش اطلاعات
ابوالفضل زارع
دبیر پژوهش نانو و شیمی

• کارشناسی مهندسی مواد ومتالورژی دانشگاه تهران
• کسب رتبه 1 مقطع کارشناسی هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو-سال 1396
• عضو کانون برگزیدگان باشگاه نانو از سال 1394
• دریافت گواهی تدریس از ستاد توسعه فناوری نانو-سال1395
• عضو انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران-سال 95-1396
• مدال طلای ششمین المپیاد دانش آموزی نانو تکنولوژی- سال 1394
• مدال برنز پنجمین المپیاد دانش آموزی نانو تکنولوژی – سال 1393