نمايش اطلاعات
سیدعلی امیرخراسانی
دبیر پژوهش رباتیک

کسب مقام دوم لیگ مسیریاب در مسابقات سلام کاپ سال 1392
کسب مقام سوم لیگ مسیریاب در مسابقات سلام کاپ سال 1393
کسب مقام اول لیگ مسیریاب در مسابقات حلی کاپ سال 1392
کسب مقام اول لیگ مسیریاب در مسابقات فرز کاپ سال 1392
قبولی در المپیاد مرحله اول ریاضی در سال تحصیلی 1392-1393
قبولی در المپیاد مرحله اول کامپیوتر در سال تحصیلی 1392-1393
قبولی در المپیاد مرحله اول ریاضی در سال تحصیلی 1393-1394
قبولی در المپیاد مرحله اول کامپیوتر در سال تحصیلی 1393-1394
قبولی در المپیاد مرحله اول فیزیک در سال تحصیلی 1393-1394
Iran Open 2014 برگزیده فنی برتر لیگ فضای مشترک در مسابفات آزاد
Iran Open 2015 کسب مقام اول لیگ فضای مشترک در مسابقات آزاد
Robo Cup 2015 china کسب مقام اول سوپر تیم در مسابقات جهانی
قبولی در رشته ی مهندسی نرم افزار دانشگاه سراسری خوارزمی