نمايش اطلاعات
سید رضا معصومی نژاد
مسئول پایه یازدهم، دبیر فیزیک پایه یازدهم

مدير دبيرستان صاحب كوثرمنطقه 1 (از سال 93 تا 96)
معاون آموزشی، مشاور دبيرستان مفيد يادگار امام (از سال 85 تا 93)
معاون آموزشی، مشاور، معاون پژوهشی، معاون پرورشی دبيرستان مفيد قيطريه (از سال 70 تا 85)
تدريس فيزيك (پايه­های مختلف دبيرستانهای مفيد 1و 2 ، صاحب كوثر (ص) و امام صادق (ع)) (از سال 80 تا 94)
تدريس علوم اجتماعی (دبيرستانهای مفيد 1 و 2 و صاحب كوثر (ص)) (از سال 73 تا 94)
تدريس رياضی 1 و 2(دبيرستان مفيد 2) (از سال 74 تا 80)

فعاليت­ها:
- كسب رتبه برتر كشور در جشنواره الگوهای برتر تدريس فيزيك در سال 91
- كسب رتبه برتر استان تهران، منطقه 1 و 2 در جشنواره الگوهای برتر تدريس فيزيك در سال 91
- كسب رتبه برتر در3 دوره پیاپی جشنواره فيزيك اتحاديه انجمن های معلمبن فيزيك كشور در رشته طرح درس الكترونيكی ازسال 93 تا 95
- سرپرستی تيم اعزامی از ايران در مسابقات فيزيكدانان جوان در كشور اتريش و كسب رتبه دوم در سال 2014
- ارائه مقاله و پوستر در كنفرانس­های آموزش فيزيك در سال­های اخير و مجله رشد فيزيك
- داور جشنواره فیلم فیزیکی ابن هیثم در جشنواره مصطفی در سال 95 و 96
- داور مسابقات بخش دانش آموزی مسابقات فیلم فیزیکی مصطفی (ص) از سال 95 تا کنون
- برگزاری كارگاه­های تدريس فعال فيزيك در مدارس
- دوره های ضمن خدمت دبيران فيزيك منطقه يك (7 جلسه) سال 91
- كنفرانس آموزش فيزيك سال 91 تا 94 (دانشگاه زنجان و فرهنگيان، سنندج و مشهد)
- برگزاری کارگاههای آموزش خانواده با محوریت هوش هیجانی و انگیزه پیشرفت در مدارس
- كنفرانس بین المللی آموزش الكترونيكی سال 92 (كتابخانه ملی)
- دوره راهبری مسئولين هوشمندسازی استان­های مختلف 92 (دانشگاه شهيد رجايی)
- جشنواره فنامد وزارت آموزش و پرورش سال 92 (دانشگاه شهيد بهشتی)