نمايش اطلاعات
منصور آقاخانی
دبیر هندسه تحلیلی پایه دوازدهم

پست الكترونيكی: m.aghakhani@mecp.ir
متولد: 1352
مدرك و گرايش تحصيلی: كارشناسی مهندسی عمران
سابقه فعاليت آموزشی: 22 سال
سابقه فعاليت در مجتمع آموزشی مفيد: 19 سال
دروس مورد تدریس: هندسه تحلیلی و جبر خطی، هندسه پایه

سابقه تدریس یا مشاوره در مراکز: دبیرستان دانشگاه امیرکبیر(6)، دبیرستان دانشگاه شریف(2)، دبیرستان سروش(3)، دبیرستان خاتم (1)، دبیرستان مفید ونک(3)، دبیرستان مشعر(3)، دبیرستان فرشتگان(6)، دبیرستان خوارزمی(3)، دبیرستان حضرت زینب (شهرری)، دبیرستان فرزانگان(3).

طراح سوالات درس هندسه تحلیلی و هندسه پایه گزینه 2.