آرشيو
برنامه زمان‌بندی معرفی رشته های پیش دانشگاهی
از روز شنبه ٣١ تیر ١٣٩٦ الی روز سه شنبه ٣ مرداد ١٣٩٦
راه یافتن ٢ تیم از دانش آموزان دبیرستان مفید به مرحله کشوری پژوهش نانو
پروژه های افزایش بازده پاکسازی نفت از سطح دریا به کمک بهبود نانو کامپوزیت مغناطیسی و ساخت نانو سیال خنک کننده و ضدیخ بر پایه سیلیس و کرابلانس مولکولی
افتخارآفرینی دانش آموزان دبیرستان مفید در المپیاد نجوم کشوری
پذیرفته شدن آقایان امیرحسین عباسی و بردیا عباسی در مرحله دوم المپیاد نجوم
برنامه استخر تفریحی پایگاه تابستانی پایه دهم و یازدهم
قابل توجه اولیای گرامی پایه دهم و یازدهم
جلسه اولیای پایه پیش دانشگاهی دوره ٣٨
قابل توجه اولیای گرامی دانش آموزان دوره ٣٨
اسامی پذیرفته شدگان در آزمون ورودی پیش دانشگاهی
قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون ورودی پیش دانشگاهی دبیرستان مفید
جلسه اولیای پایه پیش دانشگاهی
قابل توجه دانش آموزان پیش دانشگاهی
پایگاه تابستانی دانش آموزان پایه یازدهم - سال ١٣٩٦
قابل توجه دانش آموزان پایه یازدهم