آرشيو
برنامه کلاسی روز شنبه اول مهر ١٣٩٦
قابل توجه دانش آموزان عزیز
تغییر ساعات کاری دبیرستان مفید به علت برگزاری اردوی جهادی
ساعات کاری دبیرستان مفید (دوره دوم) از روز ٢ الی ١١ شهریورماه به علت برگزاری اردوی جهادی تغییر کرد
نفرات برتر کنکور ٩٦
نفرات برتر دانش آموزان دوره ٣٧ در کنکور ٩٦
برنامه زمان‌بندی معرفی رشته های پیش دانشگاهی
از روز شنبه ٣١ تیر ١٣٩٦ الی روز چهارشنبه ٤ مرداد ١٣٩٦ (رشته مهندسی معماری اضافه شده و ساعت معرفی رشته مهندسی شیمی/پلیمر تغییر نمود)
راه یافتن ٢ تیم از دانش آموزان دبیرستان مفید به مرحله کشوری پژوهش نانو
پروژه های افزایش بازده پاکسازی نفت از سطح دریا به کمک بهبود نانو کامپوزیت مغناطیسی و ساخت نانو سیال خنک کننده و ضدیخ بر پایه سیلیس و کرابلانس مولکولی
افتخارآفرینی دانش آموزان دبیرستان مفید در المپیاد نجوم کشوری
پذیرفته شدن آقایان امیرحسین عباسی و بردیا عباسی در مرحله دوم المپیاد نجوم
برنامه استخر تفریحی پایگاه تابستانی پایه دهم و یازدهم
قابل توجه اولیای گرامی پایه دهم و یازدهم
جلسه اولیای پایه پیش دانشگاهی دوره ٣٨
قابل توجه اولیای گرامی دانش آموزان دوره ٣٨