آرشيو
پایگاه تابستانی دانش آموزان پایه یازدهم - سال ١٣٩٦
قابل توجه دانش آموزان پایه یازدهم
افتخارآفرینی در المپیاد کشوری شیمی و زيست
کسب مدال نقره المپیاد شیمی و مدال برنز المپیاد زیست
افتخارآفرینی در المپیاد کشوری نانو
کسب مدال برنز المپیاد کشوری نانو توسط آقای سید محمدامین هاشمی
برنامه هفتگی پایه دهم سال تحصيلی ٩٦-١٣٩٥
قابل توجه دانش آموزان پایه دهم
کلاس بندی دانش‌آموزان پايه‌ دهم سال تحصيلی ٩٦-١٣٩٥
لیست اسامی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان مفید در سال تحصيلی ٩٦-١٣٩٥
راهيابی امیرحسین زارعی به مرحله کشوری هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
آقای امیرحسین زارعی دانش آموز دبیرستان مفید موفق به راهیابی به مرحله کشوری هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی در رشته کامپیوتر شدند
برنامه کلاس های پایگاه تابستانی پایه های سوم و دهم
آغاز کلاسهای پایه سوم از روز شنبه ١٩ تیرماه و کلاسهای پایه دهم از روز دوشنبه ٢١ تیرماه