آرشيو
پایگاه تابستانی ١٣٩٨
قابل توجه دانش آموزان ورودی جدید (پایه دهم)
کسب مقام اول چهارمین دوره جشنواره ابن سینا در رشته نجوم و فیزیک توسط آرشا نیکسا
افتخارآفرینی دیگری از دانش آموزان دبیرستان مفید با کسب مقام اول چهارمین دوره جشنواره ابن سینا در رشته نجوم و فیزیک توسط آرشا نیکسا دانش آموز پایه دهم
حضور موفق دانش آموزان پژوهش گر رشته نانو دبیرستان مفید در دوازدهمین دوره کنگره سرامیک ایران
مقاله ای که دانش آموزان دبیرستان مفید در دوازدهمین دوره کنگره سرامیک ایران ارائه نمودند در در پایگاه ISC به ثبت رسید
حضور موفق دانش آموزان پژوهش گر رشته نانو دبیرستان مفید در کنفرانس بین المللی فناوریهای جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
مقاله آقایان متین اسماعیل زاده و امیدفرخ زاد با عنوان "ساخت پوشش خود ترمیم شونده برای افزایش مقاومت لوله های نفت در برابر خوردگی" پس از ارائه در کنفرانس بین المللی فناوریهای جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در پایگاه ISC به ثبت رسید
کسب رتبه های برتر رشته هوافضای چهارمین دوره مسابقات دانش آموزی پرومک کاپ دانشگاه تهران
سه گروه از دانش آموزان پایه دهم دبیرستان مفید موفق به کسب رتبه های برتر رشته هوافضای چهارمین دوره مسابقات دانش آموزی پرومک کاپ دانشگاه تهران در رشته های راکت آبی و گلایدر شدند
پذیرفته شدن مقاله دانش آموزان دبیرستان مفید در کنفرانس بین المللی فناوریهای جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
مقاله آقایان متین اسماعیل زاده و امیدفرخ زاد (پایه یازدهم) با عنوان "ساخت پوشش خود ترمیم شونده برای افزایش مقاومت لوله های نفت در برابر خوردگی" در کنفرانس بین المللی فناوریهای جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پذیرفته شده است.
کسب مدال نقره در جشنواره کفا (کاپ فیزیک ایران)
دانش آموزان پایه دهم دبیرستان مفید موفق به کسب مدال نقره در جشنواره کفا (کاپ فیزیک ایران) شدند
کسب رتبه برتر مسابقه دانش آموزی نور (جایزه المصطفی) توسط دانش آموزان دبیرستان مفید
دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان مفید در موضوع آونگ لیساژو موفق به کسب رتبه برتر مسابقه دانش آموزی نور (جایزه المصطفی) شدند
کسب رتبه سوم در گرایش انرژی های تجدید پذیر در جشنواره پژوهشی سینا
دانش آموزان پایه دهم دبیرستان مفید با ارائه موضوع «لباسشویی قابل حمل» موفق به کسب رتبه سوم در گرایش انرژی های تجدید پذیر در جشنواره پژوهشی سینا شدند
ساعات کلاس درسی در ماه مبارک رمضان
قابل توجه کلیه دانش آموزان