معرفی
علیرضا وصال
مدیر آموزش
حميدرضا حاجی اسماعيلی
مدير دروس – همکار آموزشی
حمیدرضا طائبی
مسئول سنجش و امور دفتری – همکار آموزشی
رسول بابايی
مسئول انتشارات – همکار آموزشی
محمدرضا معدن نژاد
مدیر گروه زبان
عليرضا بابايی
همکار آموزشی
امتحانات
   
اطلاعيه های آموزشی
افتخارآفرینی در المپیاد کشوری شیمی و زيست
کسب مدال نقره المپیاد شیمی و مدال برنز المپیاد زیست
افتخارآفرینی در المپیاد کشوری نانو
کسب مدال برنز المپیاد کشوری نانو توسط آقای سید محمدامین هاشمی
کلاس بندی دانش‌آموزان پايه‌ دهم سال تحصيلی ٩٦-١٣٩٥
لیست اسامی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان مفید در سال تحصيلی ٩٦-١٣٩٥
برنامه هفتگی پایه دهم سال تحصيلی ٩٦-١٣٩٥
قابل توجه دانش آموزان پایه دهم