معرفی
علیرضا وصال
مدیر آموزش
حميدرضا حاجی اسماعيلی
مدير دروس – همکار آموزشی
حمیدرضا طائبی
مسئول سنجش و امور دفتری – همکار آموزشی
رسول بابايی
مسئول انتشارات – همکار آموزشی
محمدرضا معدن نژاد
مدیر گروه زبان
عليرضا بابايی
همکار آموزشی
امتحانات
   
اطلاعيه های آموزشی
پایگاه تابستانی دانش آموزان پایه یازدهم - سال ١٣٩٦
قابل توجه دانش آموزان پایه یازدهم
افتخارآفرینی در المپیاد کشوری شیمی و زيست
کسب مدال نقره المپیاد شیمی و مدال برنز المپیاد زیست