معرفی
سید مهدی بشارت
مدیر آموزش
محمدرضا معدن نژاد
مدیر زبان انگلیسی، مسئول گروه زبان انگليسی، دبیر انگلیسی پایه دوازدهم
علیرضا وصال
مدیر دروس
حمید محمدپناهی ها
دستیار پژوهش ها
حمیدرضا طائبی
مسئول سنجش و امور دفتری
رسول بابايی
مسئول انتشارات
حمید یوسفی
مسئول آزمایشگاهها
اطلاعيه های آموزشی
برنامه هفتگی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
برنامه هفتگی ساعات کلاسی تمامی پایه ها
گزارش برنامه دوربین ۷ شبکه آموزش صدا و سیما از پانزدهمین جشنواره شیخ بهایی دبیرستان مفید
گزارش جشنواره شیخ بهایی پخش شده در روز پنجشنبه ۷ شهریور ۹۸ در شبکه آموزش سیما برنامه دوربین ۷
فیلم گزارش آقای دهاقین از پانزدهمین جشنواره شیخ بهایی دبیرستان مفید - بخش سوم
بخش سوم گزارش تصویری تهیه شده از پانزدهمین جشنواره شیخ بهایی دبیرستان مفید
گزارش تصویری مسابقات علمی - مهارتی پانزدهمین جشنواره شیخ بهایی دبیرستان مفید
تصاویری از برگزاری مسابقات علمی - مهارتی پانزدهمین جشنواره شيخ بهایی دبیرستان مفید
گزارش تصویری جلسات داوری پانزدهمین جشنواره شیخ بهایی دبیرستان مفید
تصاویری از جلسات داوری پروژه های پژوهش دانش آموزان در پانزدهمین دوره جشنواره شیخ بهایی دبیرستان مفید