معرفی
علیرضا وصال
مدیر آموزش
رضا شرافتی
مدیر دروس، مسئول مستندسازی، دبیر جغرافیای ایران و استان پایه دهم
محمدرضا معدن نژاد
مدیر زبان انگلیسی، مسئول گروه زبان انگليسی، دبیر انگلیسی پایه دوازدهم
سید مهدی بشارت
مدیر پژوهش ها
حمید محمدپناهی ها
دستیار پژوهش ها
حمیدرضا طائبی
مسئول سنجش و امور دفتری
رسول بابايی
مسئول انتشارات
حمید یوسفی
مسئول آزمایشگاهها
اطلاعيه های آموزشی
اطلاعیه تکمیل فرم پایگاه تابستانی پایه دهم
قابل توجه دانش آموزان ورودی جدید (پایه دهم)
تعیین سطح زبان دانش آموزان پایه دهم (ورودی جدید)
قابل توجه دانش آموزان پایه دهم (ورودی جدید)
پایگاه تابستانی ١٣٩٨
قابل توجه دانش آموزان ورودی جدید (پایه دهم)
کسب مقام اول چهارمین دوره جشنواره ابن سینا در رشته نجوم و فیزیک توسط آرشا نیکسا
افتخارآفرینی دیگری از دانش آموزان دبیرستان مفید با کسب مقام اول چهارمین دوره جشنواره ابن سینا در رشته نجوم و فیزیک توسط آرشا نیکسا دانش آموز پایه دهم