مفيد در يک نگاه
مدارس مفید در طول فعالیت خود همواره از برترین مدارس کشوربه حساب آمده اند.مجتمع آموزشی مفید طی سال های اخیر، با داشتن برنامه راهبردی و پشتوانه سابقه سی و پنج ساله خود، گام های موثر در زمینه های علمی، پژوهشی و تربیتی خود برداشته است. این مجتمع با درک لزوم ارتقاء روش های آموزشی خود، علاوه بر توجه به ملزومات آموزشی در دنیای کنونی، توجه به نیاز دانش آموزان و علایق و انگیزه های آنان را در برنامه های آموزشی و تربیتی خود گنجانده است.
یکی از ویژه گی های منحصر به فرد مدارس مفید این است که سعی کرده اند محیطی فراهم نمایند تا دانش آموزان، خود در فرآیند یادگیری نقش داشته باشند و با بروز خلاقیت ها و پرورش استعداد ها، زمینه های رشد و تعالی خود را بوجود آورند.
این موسسه آموزشی ماموریت خود را فقط آموزش دروس و افزایش توان علمی دانش آموزان نمی داند؛ بلکه سعی دارد مکانی مناسب، برای تمرین زندگی، مسئولیت پذیرفتن، کمک به همنوعان و دوستی برقرار کردن بوجود آورد.
بدین جهت است که این موسسه با مطالعه نظام ها و روش های آموزشی نوین و توجه به شخصیت و کرامت انسانی افراد،فلسفه تربیتی خود را تدوین و در چارچوب برنامه راهبردی مصوب، سعی دارد که شعار "آموختن برای یاد گیری و آموختن برای بکار بردن" و یا به تعبیر دیگر "آموختن برای با هم زندگی کردن" را تحقق بخشد. انشاء الله

دکتر فخرالدین دانش
رئیس مجتمع آموزشی مفید


مأموريت

مأموريت مجتمع مفيد به عنوان يك مجتمع آموزشي، فرهنگي و غير انتفاعي اين است كه در كليه طبقات اجتماعي جوامع مسلمان و شيعة تهران، كشور و جهان دانش آموزاني را در مقطع راهنمايي و دبيرستان تربيت نمايد كه براي جامعة خويش مفيد باشند. همچنين اين مؤسسه به ارائة خدمات مشاوره در امر آموزش و پرورش خواهد پرداخت.

چشم انداز

تربيت دانش آموزاني كه داراي تخصصي علمي، تربيت ديني (زمينه هاي عميق فكري و عملي در مسائل ديني)، تربيت فرهنگي (زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و دارا بودن توان تحليل مسائل در ابعاد ملي و جهاني) و مهارت هاي زندگي (‌توان مقابله در برابر مشكلات و حل مسائل)‌ باشند.

اهداف

1. ارائه آموزش با كارآيي و اثر بخشي مورد قبول با تكيه برروشهاي نو و استفاده از فناوريهاي جديد.
2. آموزش مهارتهاي حرفه‌اي.
3. رشد زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي با تاكيد بر خصوصيات و خصلتهاي فردي دانش ‌آموزان.
4. ايجاد شناخت و اهتمام به امور ديني، اجتماعي، فرهنگي وسياسي.
5. كشف استعداد و زمينه سازي رشد آنها.
6. برقراري ارتباط مستمر و تنگاتنگ با اولياء.
7. ايجاد نشاط و شادابي جسمي و روحي با استفاده از هنر، ادبيات و ورزش.
8. حفظ و نگهداري فارغ التحصيلان بوسيلة هدايت و مشاورة آنها.
9. داشتن سازماني علمي، پويا و فعال با تكيه برمشاركت جويي همه افراد سازمان براي اجراي‌ برنامه ها