پيش ثبت نام پايه دهم سال تحصيلی ٩٧-١٣٩٦
پیش ثبت نام و آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان مفید منطقه ٢ برای سال تحصيلی ٩٧-١٣٩٦ به پایان رسیده و آزمون ورودی و پذیرش دانش آموزان انجام گردیده است