پيش ثبت نام پايه دهم سال تحصيلی ٩٨-١٣٩٧
اطلاعات پیش ثبت پایه دهم در زمان مقتضی اعلام خواهد شد