دبیران
دبیران پایه دهم

سيد رضا ميرقاسمی
تعلیمات دینی پایه دهم

جواد حیدری
معلم راهنمای پایه دهم
مسئول پرورشی
قرآن و هنر پایه دهم

آرمان صوفیانی
مسئول فناوری اطلاعات
قرآن پایه دهم

سید حسن غفوری
قرآن پایه دهم

محمدحسین حدادزاده
قرآن پایه دهم

داوود کریمی
قرآن پایه دهم

رضا شرافتی
مسئول مستندسازی
جغرافیای ایران و استان
پایه دهم

فلاحیان
ادبیات و زبان فارسی
پایه دهم

محمد تابش
هنر پایه دهم

شعبانی
هنر پایه دهم

احمد قرایی
عربی پايه دهم

البرز جالینوس نیا
زبان انگلیسی پایه دهم

علی شیرمحمدعلی
زبان انگلیسی پایه دهم

احمد صادق پور
زبان انگلیسی پایه دهم

علی شهروی
مسئول پایه دهم
جبر پايه دهم

علی اصغر حیدری فروز
معلم راهنمای پایه دهم
هندسه پایه دهم

پوریا علینقی
معلم راهنمای پایه دهم
ریاضی جدید پايه دهم

محمد حسینی فرد
معلم راهنمای پایه دهم
فيزيک پایه دهم

آرش بابایی
معلم راهنمای پایه دهم
پژوهش نانو و شيمی
شيمی پايه دهم

سید محسن مدرسی
زیست پایه دهم

مصطفی حقگوی لسان
معلم راهنمای پايه دهم
تربیت بدنی پایه دهم

غلامرضا ملاپور
تربیت بدنی پایه دهم
دبیران پایه یازدهم

محمدعلی امینی راد
زیست پایه یازدهم

شکرالله برازنده
هندسه پایه یازدهم

محمد برازنده
حسابان پایه یازدهم

رضا ترکمان
زبان انگلیسی پایه یازدهم

محمدعلی حاجی محمدی
زبان انگلیسی پایه یازدهم

علی اصغر حیدری فروز
مشاور پايه یازدهم
تعلیمات دينی پایه یازدهم

محمدرضا دهقانی
آمار و احتمال پایه یازدهم

سید مرتضی رضوی
مشاور مذهبی پایه یازدهم
عربی پایه یازدهم

علی ریاحی
انسان و محیط‌زیست
پایه یازدهم

امیرحسین شعاعی مداح
مشاور پایه یازدهم
شیمی پایه یازدهم

طباطبایی
اخلاق پایه یازدهم

مهراب عبدی
تربیت بدنی پایه یازدهم

علی علی‌اصغری صدری
ریاضی پایه یازدهم تجربی

فرج الله فکوری
ادبیات و زبان فارسی
پایه یازدهم

شهریار قربانی
زبان انگیسی پایه یازدهم

سید رضا معصومی نژاد
مسئول پایه یازدهم
فیزیک پایه یازدهم

غلامرضا ملاپور
تربیت بدنی پایه یازدهم

سید جواد یوسف بیک
سواد رسانه‌ای پایه یازدهم
دبیران پیش دانشگاهی

علی تفتی
دینی پیش دانشگاهی

مرتضی حاج ابراهيمی
مسئول پایه پیش دانشگاهی
ادبیات و زبان فارسی
پیش دانشگاهی

پدرام عليمرادی
عربی پیش دانشگاهی

محمدرضا معدن نژاد
مسئول گروه زبان انگليسی
انگلیسی پیش دانشگاهی

منصور آقاخانی
هندسه تحلیلی
پیش دانشگاهی

احسان ايزدپناه
دیفرانسیل
پیش دانشگاهی

رسول حاجی زاده
ریاضیات گسسته
پیش دانشگاهی

تورج افصح
مدير دبيرستان
فیزیک پیش دانشگاهی

محمدرضا خوش سیما
فيزيک پیش دانشگاهی

محمدرضا رکن الدینی
شيمی پیش دانشگاهی

علی پناهی شائق
زیست شناسی
پیش دانشگاهی

رضا صوفیانی
تربیت بدنی
پیش دانشگاهی