دبیران
دبیران پایه دهم

سيد رضا ميرقاسمی
تعلیمات دینی پایه دهم

جواد حیدری
معلم راهنمای پایه دهم
مسئول پرورشی
قرآن و هنر پایه دهم

آرمان صوفیانی
مسئول فناوری اطلاعات
قرآن پایه دهم

سید حسن غفوری
قرآن پایه دهم

محمدحسین حدادزاده
قرآن پایه دهم

داوود کریمی
قرآن پایه دهم

رضا شرافتی
مسئول مستندسازی
جغرافیای ایران و استان
پایه دهم

فلاحیان
ادبیات و زبان فارسی
پایه دهم

محمد تابش
هنر پایه دهم

شعبانی
هنر پایه دهم

احمد قرایی
عربی پايه دهم

البرز جالینوس نیا
زبان انگلیسی پایه دهم

علی شیرمحمدعلی
زبان انگلیسی پایه دهم

احمد صادق پور
زبان انگلیسی پایه دهم

علی شهروی
مسئول پایه دهم
جبر پايه دهم

علی اصغر حیدری فروز
معلم راهنمای پایه دهم
هندسه پایه دهم

پوریا علینقی
معلم راهنمای پایه دهم
ریاضی جدید پايه دهم

محمد حسینی فرد
معلم راهنمای پایه دهم
فيزيک پایه دهم

آرش بابایی
معلم راهنمای پایه دهم
پژوهش نانو و شيمی
شيمی پايه دهم

سید محسن مدرسی
زیست پایه دهم

مصطفی حقگوی لسان
معلم راهنمای پايه دهم
تربیت بدنی پایه دهم

غلامرضا ملاپور
تربیت بدنی پایه دهم
دبیران پایه یازدهم

محمدعلی امینی راد
زیست پایه یازدهم

شکرالله برازنده
هندسه پایه یازدهم

محمد برازنده
حسابان پایه یازدهم

رضا ترکمان
زبان انگلیسی پایه یازدهم

محمدعلی حاجی محمدی
زبان انگلیسی پایه یازدهم

علی اصغر حیدری فروز
مشاور پايه یازدهم
تعلیمات دينی پایه یازدهم

محمدرضا دهقانی
آمار و احتمال پایه یازدهم

سید مرتضی رضوی
مشاور مذهبی پایه یازدهم
عربی پایه یازدهم

علی ریاحی
انسان و محیط‌زیست
پایه یازدهم

امیرحسین شعاعی مداح
مشاور پایه یازدهم
شیمی پایه یازدهم

طباطبایی
اخلاق پایه یازدهم

مهراب عبدی
تربیت بدنی پایه یازدهم

علی علی‌اصغری صدری
ریاضی پایه یازدهم تجربی

فرج الله فکوری
ادبیات و زبان فارسی
پایه یازدهم

شهریار قربانی
زبان انگیسی پایه یازدهم

سید رضا معصومی نژاد
مسئول پایه یازدهم
فیزیک پایه یازدهم

غلامرضا ملاپور
تربیت بدنی پایه یازدهم

سید جواد یوسف بیک
سواد رسانه‌ای پایه یازدهم
دبیران پایه دوازدهم

علی تفتی
دینی پایه دوازدهم

مرتضی حاج ابراهيمی
مسئول پایه پایه دوازدهم
ادبیات و زبان فارسی
پایه دوازدهم

پدرام عليمرادی
عربی پایه دوازدهم

محمدرضا معدن نژاد
مسئول گروه زبان انگليسی
انگلیسی پایه دوازدهم

منصور آقاخانی
هندسه تحلیلی
پایه دوازدهم

علی رفیعی
دیفرانسیل
پایه دوازدهم

رسول حاجی زاده
ریاضیات گسسته
پایه دوازدهم

تورج افصح
مدير دبيرستان
فیزیک پایه دوازدهم

محمدرضا خوش سیما
فيزيک پایه دوازدهم

محمدرضا رکن الدینی
شيمی پایه دوازدهم

علی پناهی شائق
زیست شناسی
پایه دوازدهم

رضا صوفیانی
تربیت بدنی
پایه دوازدهم