جلسات عمومی اولیا
اولین جلسه اولیای دانش آموزان پایه یازدهم
روز چهارشنبه ١١ مهر ٩٧ از ساعت ١٦:٣٠ الی ١٨:٣٠