تقویم آموزشی
تاریخ رویداد
دوشنبه 2 مهر آزمون زمین شناسی
دوشنبه 9 مهر آزمون فیزیک و حسابان (رشته ریاضی) و فیزیک و زیست شناسی (رشته تجربی)
چهارشنبه 11 مهر جلسه اولیای پایه یازدهم - ارائه کارنمای فعالیتهای آموزشی تابستان - انتخابات انجمن اولیا و مربیان
دوشنبه 16 مهر آزمون دروس عمومی
جمعه 20 مهر اولین آزمون جامع (گزینه 2)
دوشنبه 23 مهر آزمون جبر و احتمال (رشته ریاضی) و ریاضی (رشته تجربی)
پنجشنبه و جمعه 26 و 27 مهر اردو در اردوگاه
شنبه 28 مهر شروع برنامه کارگروهی
دوشنبه 30 مهر آزمون شیمی