قواعد آزمون
قواعد برگزاري آزمون در دبيرستان مفيد

دانش آموز عزيز
آزمون يكي از ابزارهاي مهم ارزشيابي آموزشي مي باشد و برگزاري دقيق، منظم و صحيح آن از اهميت زيادي برخوردار است. نكات زير براي برقراري شرايط فوق در برگزاري آزمون تقديم مي گردد.

1. كليه دانش آموزان موظفند در جاي تعيين شده خود و رأس ساعت مقرر حاضر باشند. پس از شروع آزمون، موارد تأخير و غيبت ثبت و گزارش خواهد شد.
2. در ابتداي آزمون روي كليه برگه هاي خود (سوال، پاسخنامه و چكنويس) حتماً اسم و كلاس خود را بنويسيد.
3. دانش آموزان براي نوشتن پاسخنامه لازم است فقط از خودكار (ترجيحاً آبي) استفاده نمايند. (استفاده از مداد صرفاً براي رسم شكل ها مجاز است) استفاده از خودكار قرمز مجاز نيست (حتي براي جدا كردن سوالات)
4. دربين آزمون به هيچ سوالي پاسخ داده نمي شود (به استثناي سوالات مربوط به اشكالات تكثير يا نداشتن برگه)
5. در صورتي كه سوالي به نظر شما داراي اشكال يا غلط مي باشد، آن سوال را در انتهاي امتحان (اولويت آخر) پاسخ دهيد و وقت خود را به ساير سوالات اختصاص دهيد. در نهايت در آزمونهاي تشريحي اگر با اصلاح سوال مي توانيد آنرا حل نماييد، اصلاح مورد نظر را در برگه پاسخنامه نوشته و به سوال پاسخ دهيد.
6. كليه دانش آموزان موظف هستند وسايل مورد نياز خود را به جلسه امتحان بياورند، استفاده از وسايل ديگران در جلسه امتحان ممنوع مي‌باشد.
7. بجز وسايل ضرروي امتحان، هيچ برگه، كتاب يا وسايل اضافي در كنار دست تان قرار ندهيد.
8. استفاده از لاك غلط گير مجاز نمي باشد.
9. استفاده از ماشين حساب مجاز نيست. (به جز مواردي كه مدرسه از قبل به شما اطلاع مي‌دهد)
10. هرگونه علامت‌گذاري روي پوشه‌ها ممنوع مي‌باشد.
11. دانش آموزان لازم است با آمادگي كامل در سر جلسه حاضر شوند، خروج از سالن در حين امتحان مجاز نمي‌باشد.
12. دانش آموزان پس از شروع تلاوت قرآن از صحبت كردن با يكديگر پرهيز نمايند.
13. پس از اتمام آزمون برگه‌هاي خود را داخل پوشه و روي ميز قرار دهيد.
14. دانش‌آموزان وسايل اضافي خود را پشت درب سالن امتحان قرار ندهند.
15. دانش‌آموزان پس از تحويل دادن برگه آزمون پشت درب سالن تجمع نكنند و از صحبت كردن خودداري نمايند.
* فضاي كلي مدرسه مبتني بر اعتماد مي باشد. جلسه آزمون نيز از اين قاعده مستثني نيست. حضور مراقبين و مسئوولين امتحان جهت كمك به شما براي برگزاري هر چه بهتر آزمون مي باشد. در عين حال اگر خداي ناكرده رفتار يا برخوردي از جانب دانش آموزي اين سرمايه ارزشمند اعتماد را خدشه دار سازد و به اعتبار جمع ما لطمه بزند به هيچ وجه قابل صرفنظر نمي باشد و مطابق با آيين نامه رسمي امتحانات مجازات سنگيني در پي خواهد داشت.
به اميد موفقيت روز افزون شما
معاون آموزشي دبيرستان مفيد