برنامه امتحانات
باسمه تعالی
برنامه امتحانات نوبت دوم پایه دهم
سال تحصيلی ٩٦-١٣٩٥ دبيرستان مفيد

ايام هفته تاریخ دروس
دوشنبه 96/03/01 ریاضی
سه شنبه 96/03/02 سواد رسانه ای
چهارشنبه 96/03/03 زبان
پنجشنبه 96/03/04 دینی
شنبه 96/03/06 عربی
دوشنبه 96/03/08 ادبیان و نگارش
چهارشنبه 96/03/10 دفاعی
شنبه 96/03/13 شیمی
سه شنبه 96/03/16 فیزیک
پنجشنبه 96/03/18 جغرافی
شنبه 96/03/20 هندسه
یکشنبه 96/03/21 زیست


قابل توجه :
محل برگزاری امتحانات سالن اجتماعات و ساعت شروع آزمون 10 صبح می باشد.