نمايش خبر
1394/05/17

کسب مدال طلای تیمی المپياد جهانی نجوم و اخترفيزيک و مدال انفرادی نقره توسط آقای محمدهادی ستوده

المپياد جهانی نجوم و اخترفیزیک جاوه اندونزی

کسب مدال طلای تیمی المپياد جهانی نجوم و اخترفيزيک و مدال انفرادی نقره توسط آقای محمدهادی ستوده را به ايشان، خانواده محترم و دبيران گراميشان تبريک عرض می نماييم.