نمايش خبر
1395/02/07

کسب رتبه اول در «مسابقه نور ابن هیثم» در بين ٤۱٨۵ کلیپ توسط دانش آموزان پايه سوم

«مسابقه نور ابن هیثم» با موضوع ساخت فیلم‌های علمی و آموزشی یک دقیقه‌ای توسط دبیرخانه جایزه بین‌المللی مصطفی (ص) به‌ منظور ایجاد زمینه رشد علمی جامعه دانش‌آموزی و مشارکت مراکز آموزشی، در بین دانش آموزان در مراکز آموزشی و پژوهش سراها با موضوع نور برگزار شد.
موضوع این مسابقه بر اساس نام‌گذاری سال ۲۰۱۵ میلادی توسط یونسکو به نام سال جهانی نور (به مناسبت هزارمین سال تألیف کتاب المناظر ابن هیثم) انتخاب شده است که ساخت فیلم‌های علمی یک‌ دقیقه‌ای توسط گروه‌های دانش‌آموزی در مدارس و پژوهش سراها در حوزه دانش نور و کاربردهای آن می باشد.
فیلم آقایان امیرحسین عبادی، حامد علی محمدزاده و محمدحسین احمدی از دبیرستان مفید در بین ٤۱٨۵ کلیپ حائز رتبه اول این مسابقه شد.

مسابقه نور ابن هیثم