نمايش خبر
1395/07/11

افتخارآفرینی در المپیاد کشوری نانو

المپیاد کشوری نانو

کسب مدال برنز المپیاد کشوری در رشته فناوری نانو را به آقای سید محمدامین هاشمی، خانواده محترم و دبیران گرامی ایشان تبریک عرض می نماییم.