نمايش خبر
1395/07/12

افتخارآفرینی در المپیاد کشوری شیمی و زيست

علی محمدنژاد
مدال نقره المپیاد شیمی
احسان گودرزی
مدال برنز المپیاد زيست

موفقیت این عزیزان را به ایشان، خانواده محترم و دبیران گرامیشان تبریک عرض می نماییم.