نمايش خبر
1395/10/09

برنامه امتحانات نوبت اول دبيرستان مفيد

ايام هفته تاریخ دهم پايه سوم ریاضی پايه سوم تجربی
شنبه 11 دی 95 جبر حسابان فیزیک
یکشنبه 12 دی 95 ریاضی زبان فارسی زبان فارسی
دوشنبه 13 دی 95 عربی - -
سه شنبه 14 دی 95 شیمی ادبیات فارسی ادبیات فارسی
چهارشنبه 15 دی 95 دین و زندگی عربی عربی
پنجشنبه 16 دی 95 - - -
شنبه 18 دی 95 فیزیک فیزیک زیست
یکشنبه 19 دی 95 زبان انگلیسی - زمین شناسی
دوشنبه 20 دی 95 زیست / هندسه جبرواحتمال آمار و مدلسازی
سه شنبه 21 دی 95 نگارش / فارسی - -
چهارشنبه 22 دی 95 سواد رسانه ای هندسه ریاضی
پنجشنبه 23 دی 95 جغرافی دینی دینی
شنبه 25 دی 95 - شیمی شیمی


١- تمامی آزمون ها رأس ساعت ٨ صبح برگزار می گردد، لازم است حداقل نیم ساعت قبل از برگزاری آزمون در مدرسه حضور یابید.
٢- محل برگزاری امتحانات سالن اجتماعات (طبقه سوم) می باشد.
٣- کلاسهای درسی از روز شنبه 25 دی 95 برقرار خواهد بود.