نمايش خبر
1395/11/10

بازدید دانش آموزان پایه سوم دبیرستان مفید از شرکت سایپا

دانش آموزان پایه سوم دبیرستان مفید روز شنبه 9 بهم 1395 از شرکت سایپا بازدید کردند.