نمايش خبر
1396/02/05

روز پنجم هفته شهدای سال ٩٥

برای نمايش تصاوير در اندازه بزرگتر روی آن ها کليک نماييد


حضور در مرقد بنیانگذار انقلاب

حضور بر سر مزار شهید اعتمادیان

حضور بر سر مزار شهید شکیبا

حضور بر سر مزار شهید رحیمی فر

حضور بر سر مزار شهید شایسته مهر

حضور بر سر مزار شهید مسعودی

حضور بر سر مزار شهید سروی

حضور بر س رمزار سروی