نمايش خبر
1396/02/06

اطلاعيه پذيرش بين پايه ای سال تحصيلی ٩٧-١٣٩٦ برای پايه های يازدهم (رياضي و تجربی) و پايه پيش دانشگاهی (رياضي و تجربی)

زمان برگزاری آزمون روز آزمون يکشنبه 31 ارديبهشت 96 ساعت 9 صبح بوده و آزمون بصورت تستی و تشريحی برگزار خواهد شد. برای تکميل فرم پيش ثبت نام بصورت اينترنتی، از روز دوشنبه 11 اردیبهشت 96 به همين آدرس مراجعه نماييد. مواد آزمون و ساعت آزمون بهمراه فرم پيش ثبت نام اعلام خواهد شد.