نمايش خبر
1396/03/02

نتایج آزمون مرحله اول ورودی میان پایه دبیرستان مفید

افراد ذیل در مرحله اول آزمون ورودی بین پایه ای پذیرفته شده اند. لطفا برای طی ادامه روال پذیرش در دبیرستان ، در ساعت و تاریخ ذکر شده ، دانش آموز بهمراه پدر و مادر در دبیرستان حضور یابند.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مرحله اول ورودی به یازدهم ریاضی: (بدون اولویت یا ترتیب خاص)

نام و نام خانوادگی روز ساعت
امیر حسین احمدی آشتیانی چهارشنبه 96/3/3 15:00
ارمیا اعتمادی بروجنی چهارشنبه 96/3/3 15:00
علی منتظر القائم چهارشنبه 96/3/3 15:45
علیرضا علی اکبری چهارشنبه 96/3/3 15:45
سید حسین قانعی چهارشنبه 96/3/3 16:30
عرشیا صادقی چهارشنبه 96/3/3 16:30


اسامی پذیرفته شدگان آزمون مرحله اول ورودی به یازدهم تجربی: (بدون اولویت یا ترتیب خاص)

نام و نام خانوادگی روز ساعت
پارسا مسافری چهارشنبه 96/3/3 17:15
امیرعلی حسنی نیا چهارشنبه 96/3/3 17:15
علیرضا فتح اللهی چهارشنبه 96/3/3 18:00
رضا رحیمی چهارشنبه 96/3/3 18:00


اسامی پذیرفته شدگان آزمون مرحله اول ورودی به پیش دانشگاهی ریاضی: (بدون اولویت یا ترتیب خاص)

نام و نام خانوادگی روز ساعت
یاشار آرون پنجشنبه 96/3/4 09:30
محمد منصور فلاحی پنجشنبه 96/3/4 10:00
نیما علی حسینی پنجشنبه 96/3/4 10:30


در آزمون مرحله اول ورودی به پیش دانشگاهی تجربی هیچیک از داوطلبین پذیرفته نشدند