نمايش خبر
1396/03/23

پایگاه تابستانی دانش آموزان پایه دهم - سال ١٣٩٦

لازم است دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه برنامه پایگاه تابستانی، فرم مربوط به انتخاب کارگاه مهارتی را تکمیل و حداکثر تا چهارشنبه 31 خرداد تحویل روابط عمومی مدرسه نمایند.
برای دریافت فرم روی اینجا کلیک کنید. همچنین می توانید با کلیک روی تصویر زیر برنامه پایگاه تابستانی پایه دهم را دریافت نمایید.