نمايش خبر
1396/03/28

پایگاه تابستانی دانش آموزان پایه یازدهم - سال ١٣٩٦

لازم است دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه برنامه پایگاه تابستانی، فرم مربوط به انتخاب کارگاه مهارتی را تکمیل و حداکثر تا روز شنبه 3 تیر تحویل روابط عمومی مدرسه نمایند.
برای دریافت فرم روی اینجا کلیک کنید. همچنین می توانید با کلیک روی تصویر زیر برنامه پایگاه تابستانی پایه یازدهم را دریافت نمایید.