نمايش خبر
1396/04/17

افتخارآفرینی دانش آموزان دبیرستان مفید در المپیاد نجوم کشوری


دانش آموزان "امیرحسین عباسی" و "بردیا عباسی" در مرحله دوم المپیاد كشوری نجوم پذیرفته شدند.
ضمن تبريك اين افتخار آفرينی، آرزوی موفقيت و سلامتی در تمامی مراحل زندگی و تحصیلی برای این عزیزان و داریم.