نمايش خبر
1396/04/30

برنامه زمان‌بندی معرفی رشته های پیش دانشگاهی

ساعت 10:00 الی 11:30 ساعت 11:30 الی 13:00
شنبه 31 تیر 96 مهندسی مکانیک
(دکتر هادیان، دوره 26)
مهندسی هوافضا
(دکتر هادیان، دوره 26)
یکشنبه 1 مرداد 96 مهندسی عمران / معماری
(دکتر کریمی، دوره 28)
-
دوشنبه 2 مرداد 96 مهندسی صنایع
(مهندس مددی، دوره 21)
مهندسی کامپیوتر / IT
(دکتر مظلومی، دوره 28)
سه شنبه 3 مرداد 96 مهندسی متالوژی
(دکتر ترابی، دوره 22)
(ساعت 9:00 الی 10:30)
مهندسی برق
(دکتر کبریایی، دوره 21)
چهارشنبه 4 مرداد 96 مهندسی معماری
(دکتر اردکانی، دوره 25)
(ساعت 10:00 الی 11:30)
مهندسی شیمی/پلیمر
(مهندس خانی، دوره 30)
(ساعت 11:30 الی 13:00)

* رشته مهندسی شیمی/پلیمر از ساعت 10:00 الی 11:30 به ساعت 11:30 الی 13:00 منتقل چهارشنبه شد.