نمايش خبر
1396/07/22

سخنرانی علمی فرهنگی ویژه دانش آموزان دبیرستان مفید


این هفته : دکتر مهدی نیامنش، مدیرعامل شرکت پیام افزار پیک اسا
زمان : دوشنبه 24 مهر 1396 ساعت 12
مکان : سالن اجتماعات دبیرستان