نمايش خبر
1396/12/21

پایان مسابقات والیبال جام فجر دبیرستان مفید

مسابقات والیبال جام فجر با برتری تیم کلاس چهارم ج بر کلاس دهم ب خاتمه یافت.