نمايش خبر
1397/02/02

کسب مدال نقره مسابقات کفا (کاپ فیزیک ایران) توسط دو گروه از دانش آموزان دبیرستان مفید

دو گروه از دانش آموزان دبیرستان مفید موفق به کسب مدال نقره مسابقات کفا (کاپ فیزیک ایران) شدند.
گروه اول : آقایان علیرضا پهلوانی، حسین دل روشن و امیرحسین جعفریان
گروه دوم : آقایان احمد شهریاری، مبین آرمندنیا، سروش صادقی پور، محمدجواد زین الدینی و محمدحسین نظری مقدم
موفقیت این عزیزان را به ایشان و دبیر محترمشان جناب آقای فاطمی تبریک عرض می نماییم.