نمايش خبر
1397/04/11

پایگاه تابستانی پایه دهم

دانش آموزان عزیز لازم است فرم "کارگاههای مهارتی"را تکمیل نموده و حداکثر تا 20 تیر به آدرس ar.vesal@mecp.ir ایمیل نمایید .در صورت عدم دسترسی به ایمیل فایل را پرینت کرده و پس از امضای ولی دانش آموز، در یکی از روزهای چهارشنبه 13 تیر و یا 20 تیر از ساعت 9 صبح الی 12 به دفتر روابط عمومی دبیرستان تحویل دهند.
شما می توانید برنامه پایگاه تابستانی و فرم کارگاههای مهارتی را از طریق لینک های زیر دریافت نمایید.
• برنامه پایگاه تابستانی
• فرم کارگاههای مهارتی