نمايش خبر
1397/05/20

راهیابی دانش آموزان دبیرستان مفید به مرحله نهایی نهمین جشنواره ملی دانش آموزی نانو

مرحله دوم جشنواره ملی دانش آموزی نانو

آقایان متین اسماعیل زاده و امید فرخ زاد از دبیرستان مفید موفق شدند در مرحله دوم نهمین جشنواره ملی دانش آموزی نانو که روزهای یازدهم و دوازدهم مرداد ماه در مرکزی پژوهش های فنی حرفه ای کرج برگزار گردید، برگزیده شده و به مرحله نهایی راه یابند.
عنوان پروژه : شناسایی گاز H2S با استفاده از حسگر نانو ساختار چند لایه SnO2 - ZnO – CuO
اساتید راهنما : آقایان ابوالفضل زارع و محمد حسین صرفی