نمايش خبر
1397/06/30

دومین جلسه علنی شورای دانش آموزی پایه یازدهم

عناوین مورد بحث در دومین جلسه علنی شورای دانش آموزی پایه یازدهم مورخ یکشنبه ۲۱ مرداد :

🚫 غایب جلسه: آقای عبدالله زاده

✅ تکمیل طرح ایجاد کمیته های دانش آموزی زیر نظر شورا: کمیته زیباسازی - کمیته مستند سازی - کمیته علمی

✅ طرح پیشنهادی اردوی ۲ روزه ۲ هفته آینده، بجای اردوی توچال (مکان اردو در دست پیگیری قرار دارد. دوستان لطفا پیشنهادهای خود را به شورا اعلام نمایند.)

✅ طرح یک جلسه هفتگی در تابستان: دوشنبه هفته آینده (مسئولان: آقایان قنبری و هاشمی زاده. دوستان لطفا برای میزبانی جلسه هفتگی به این آقایان مراجعه نمایند.)