نمايش خبر
1397/06/30

سومین جلسه علنی شورای دانش آموزی پایه یازدهم

عناوین مورد بحث در سومین جلسه علنی شورای دانش آموزی پایه یازدهم مورخ یکشنبه ۲۸ مرداد :

🚫 غایب جلسه: آقای عبدالله زاده

✅ اردوی یکروزه هفته بعد: چندین مکان اردویی پیشنهاد داده شد و مورد بررسی قرار گرفت. بنا شد که اعضا، پیشنهادات بیشتر خود را زودتر برای بررسی مجدد به شورا و جناب آقای حیدری فروز اعلام نمایند.

✅ طرح تاسیس خیریه دوره: جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی دانش آموزان در طول سال تحصیلی توسط دانش آموزان داوطلب، شناسایی و سپس کمک به افراد نیازمند. (توضیحات بیشتر در رابطه با شیوه کار، عضو گیری و... ارائه خواهد شد) مسئول فعلی: آقای عرفان قنبری.

✅ تکمیلی جلسه هفتگی فردا دوشنبه

✅ مسئولان علمی کلاس ها: آقایان الف)نیاوش تیموری ب)مهام ج)کوزه کنانی تجربی)فاطمی فرد

❌ نکته: برای دوستانی که مایل به شرکت در جلسات شورای دانش آموزی هستند، یکشنبه ها، ساعت ۳:۱۵ جلسه در کلاس یازدهم تجربی شروع میشود و ساعت ۳:۲۰ تا پایان جلسه کسی اجازه ورود و خروج ندارد.