نمايش خبر
1397/06/30

جلسه هفتگی ٢٩ مرداد

جلسه هفتگی 29 مرداد در منزل آقای هاشمی زاده
سخنران : جناب آقای میرقاسمی
موضوع : سیری در نهج البلاغه